LBT-6015A 模块化 MBITR 电台包,军绿色,早期版本

(描述翻译自产品官网存档资料,原文见本页面英文版)

通用特性

 • 模块化织带挂载系统
 • 可兼容包括 PRC-148 MBITR 和多种流行摩托罗拉手持电台等多种型号电台
 • 弹力带可在运动中有效固定装入的电台
 • 适合车辆乘员使用
 • 不影响操作电台
 • 外部尺寸:7.5 x 4 x 2.5 英寸
 • 重0.25磅

材质/工艺

 • 1000D 考度拉
 • 打枣缝纫工艺
 • 军规E类缝纫线
 • 底部有排水孔
品牌 London Bridge Trading
品名 MBITR Radio Pouch
颜色 Olive Drab
商品号 LBT-6015A
年份 2000s
参考链接 http://lbtinc.com/pouches/radio-pouches/modular-mbitr-radio-pouch-9.html(已过期)